ACE Guangzhou Office
4-5/F., No. 1-4 Three Road, Da Sha Tou
Guangzhou
Guangdong Sheng 510100
China Phone: (8620) 8386 3535 Fax:
(86-20) 8386 3550
Email: longzy@acegz.com ZHY@acegz.com
China
Weight: -10